نرم افزار جامع مهدویت از تئوری تا عمل
33 بازدید
محل نشر: فصلنامه اطلاع رسانی، پژوهشی و مطالعات رایانه ای علوم اسلامی
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در عصر مدرن و در زمانی که انسان هویت خویش را فراموش نموده، هر روز رایتی از گوشه و کنار جهان با ندای نجات بشریت افراشته می شود؛ امّا نه از سردلسوزی؛ بلکه هوا و هوس توأم با منفعت طلبی آن را به حرکت وا داشته است. از این رو، تبیین عقاید حقه اسلامی و شناساندن جایگاه و منزلت امام منتظر (عج) و پژوهش های نوین و کاربردی در این زمینه، بسیار حائز اهمیت می باشد و در فضای بحران خیز جهان کنونی به کارگیری زبان و دانش روز در این مسیر نقش بسزایی دارد. با توجه به توسعه فنّاوری اطلاعات و ارتباطات، بر ما است که همگام با عصر حاضر به دفاع از کیان دینی خویش قیام نماییم و با استفاده از این ابزارهای کارآمد، به احیای فرهنگ مهدویت و انتظار برآییم و مطابق با نیاز امروز جامعه، نرم افزارهاي مهدويت را در دو بخش عمومي و تخصصي توليد و عرضه نماييم تا علاوه بر فرهنگ عمومی، نیاز پژوهشگران را نیز به منابع غنی اطلاعاتی مرتفع سازیم. در این مقاله که بر گرفته از «طرح جامع نرم افزار پژوهشی مهدویت» است، ضمن بررسی نرم افزارهای موجود به ارائه طرحی جامع به عنوان بانک منابع مهدی پژوهان می پردازیم.